informace

Zadal: Tomáš Kejzlar, 24.03.2000 14:12

souvislosti

Podrobný standard plemene beagle - Podrobný standard plemene beagle

Stručný standard plemene beagle - Stručný standard plemene beagle

Zkušební řád ČMMJ - Kompletní znění zkušebního řádu pro...

Řád pro udělování titulu šampion práce ČR - Kompletní znění řádu ČMKU pro...

Řád pro udělování titulu junior šampion ČR - Kompletní znění řádu ČMKU pro...

Výstavní řád ČMKU - Kompletní znění oficiálního výstavního...

Řád pro udělování titulu šampion ČR

Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPION"

  1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
  2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
  3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
  4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
  5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
1. a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu: Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
c) u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC

2. předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,

3. získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,

4. po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".

Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.