informace

Zadal: Tomáš Kejzlar, 24.03.2000 14:18

souvislosti

Podrobný standard plemene beagle - Podrobný standard plemene beagle

Stručný standard plemene beagle - Stručný standard plemene beagle

Zkušební řád ČMMJ - Kompletní znění zkušebního řádu pro...

Řád pro udělování titulu junior šampion ČR - Kompletní znění řádu ČMKU pro...

Řád pro udělování titulu šampion ČR - Kompletní znění řádu ČMKU pro...

Výstavní řád ČMKU - Kompletní znění oficiálního výstavního...

Řád pro udělování titulu šampion práce ČR

Řád pro udělování titulu "ŠAMPION PRÁCE ČR"

  1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok. Pro FCI sk.X na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
  2. CACT se může udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit,. Druhý pes nebo fena v pořadí v I.ceně nebo se splněným bodovým limitem může obdržet Res. CACT.
  3. CACT a Res. CACT se může udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.
  4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT může jen sbor rozhodčích, delegovaných na příslušnou soutěž.
  5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže. Udělení titulu Šampion práce (výkonu) je podmíněno:
  • trojím získáním titulu CACT ČR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok ), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pro FCI sk.X trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU
  • získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,
  • po získání potřebného počtu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.

Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce ČR, přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.