informace

Zadal: Jana Malíková, 02.08.2010 14:00

Naše Hča mají svá jména

V pořadí jak se mrňousové narodily Vám tímto slavnostně představujeme:

HERMÉS OF VOLCANO COTOPAXI
Syn nejvyššího boha Dia a Plejády Máie. Posel bohů a průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů.
Byl nejobratnější, nejvynalézavější a nejlstivější ze všech olympských bohů a své schopnosti dokázal již první den svého života. Ráno se narodil, dopoledne utekl z kolébky, v poledne vynalezl lyru a naučil se na ní hrát, odpoledne ukradl bohu Apollónovi padesát krav, večer se jakoby nic vrátil, zabalil se do plen a s nejnevinějším úsměvem usnul.

HARPALYKÉ OF VOLCANO COTOPAXI
Dcera arkadského krále Klymena. Zabila své dítě a byla proměněna v dravého ptáka.

HERMIONÉ OF VOLCANO COTOPAXI
Dcera spartského krále Meneláa a jeho manželky Heleny. Byla zasnoubena s Orestem, synem mykénského krále. Za trojské války ji však otec slíbil za manželku Achilleovu synovi Neoptolemovi, který se s ní po návratu z války také oženil. Její manželství nebylo šťastné. Orestés Neoptolema zabil a odvedl si jí jako manželku do Mykén, kde stal králem.

HESPERIA OF VOLCANO COTOPAXI
Lesní nymfa z Trojády, dcera říčního boha Kebréna. Žila na úbočí hory Ídy a pro její krásu, zejména pro nádherné vlasy, se do ní zamiloval mladý Aisakos, syn trojského krále Priama. Když jí jednou na osamělé louce překvapil, dala se před ním na útěk a nešťastnou náhodou šlápla na jedovatého hada, který jí uštknul. Její milý se ze žalu zřítil ze skály do moře. Bohyně Téthys se slitovala a proměnila ho v ptáka potápku. Dodnes ho můžeme vidět, jak se vrhá z výšky do vody

HIPPOLYTA OF VOLCANO COTOPAXI
Dcera boha války Area a nymfy Otréry, královna Amazonek. Jako odznak královské hodnosti nosila krásný pás, který ji na důkaz svého otcovství daroval bůh války Ares. Díky tomuto pásu se svedl boj mezi Amazonkami a Héráklem.

HAIMÓN OF VOLCANO COTOPAXI
Syn Thébského krále Kreonta a jeho manželky Eurydiky. Byl zasnouben s Antigonou, který byla odsouzena za pohřbení svého bratra. Kreón chtěl Antigonu potrestat za tento čin smrtí. Na její obranu se postavil Haimón, otce se mu však přesvědčit nepodařilo, nechal zazdít Antigonu do rodinné hrobky.